Anne, Kadın Ruh Sağlığı

  • Ailenin işlevsel olmayan yönlerini tespit ederek, aileyi içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan, sağlıklı işleyen aile konumuna getirmeyi hedefler. Ailenin yaşadığı sorunların çözümüne destek olmakla beraber, aile üyelerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını, belirgin ve esnek sınırlar çizmelerini sağlayacak beceriyi kazandırmayı amaçlamaktadır.
  • Aile danışmanlığında ailenin tümü bir bütün olarak ele alınır. Seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleriyle birlikte yürütülür. İçinde bulunulan duruma göre sadece çekirdek aile değil, ek olarak geniş aile üyeleri de seansa davet edilebilir.
  • Aile danışmanlığının konuları arasında, bireylerin birbiriyle yaşadığı sorunlar olabileceği gibi ailenin tamamını etkileyen ölüm, kronik hastalıklar, aile bireylerinden birinin evden ayrılması gibi konularda destek vermektedir.
  • Aile danışmanlığı, aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların aile üyelerinin tamamının ya da bir kısmının katılımıyla, aile danışmanı eşliğinde çözümlenmesi, mevcut sorunların ortadan kaldırılarak aile içindeki rollerin, kuralların, sınırların geliştirildiği rehberlik sürecidir.