Çocuk, Ergen, Genç Danışmanlığı

Çocuk/ ergen danışmanlığı, çocukla ve ergenle birebir yürütülen danışmanlık hizmetidir. Çocuk/ ergenin sosyal alan içinde kendini ifade edebilmesi, yeteneklerini kavrayabilmesi, içinde bulunduğu ve yaşadığı sıkıntılı durumdan çıkarak arkadaşlarıyla, ailesiyle, okul alanı içinde sağlıklı ve kaliteli ilişkiler geliştirmesini sağlamak amaçlanır. Çocuklukta yaşanan bilişsel, duygusal, fiziksel sıkıntılar çocukların yetişkinliğe geçtikleri dönemde de etki edebilmektedir. Çocukluk dönemindeki sıkıntılı durumlara, bulunduğu dönem içerisinde erken müdahale edilmesi gelecekte hayat standartlarını yükseltmesini engelleyen faktörleri ortadan kaldıracaktır ve kaliteli yaşam standartlarına ulaşmasını kolaylaştıracaktır.

Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen konular;

  • Davranış ve Uyum Sorunları
  • Sınav Kaygısı
  • Sınav Dönemi Stresleri
  • Kendine Güvensizlik
  • Okul başarısızlığı